Memorandumi

  • Format: A4, A5, itd.
  • Tisak: 4/4 (obostrani kolor), 4/0 (jednostrani kolor), 1/0 (tisak u jednoj boji), itd.
  • Papir: 80g, 90g, posebni papiri, itd.
  • Dorada: folio tisak, slijepi tisak, itd.
Memorandum Jadrolinija
Memorandum Klana
Memorandum Kukuriku
Memorandum Nikas
Memorandum Ucka
Memorandum Vrtic

Ispis