Grafički dizajn i priprema | Tisak i uvez | CTP osvjetljavanje ploča

Ispis

Usluge

usluge-tiskaNaš proizvodni proces uključuje pripremu za tisak, offsetni tisak, digitalni tisak i doradu. U našem studiju ćete dobiti najkvalitetne skenove, unos i obradu teksta, a naši dizajneri će se potruditi da na najkvalitetniji način odrade Vaše ideje. Također, gotovu pripremu možete donijeti i u PDF formatu.

Pružamo usluge:

 • dizajn i prijelom
 • osmišljavanje i kompletno rješenje vizualnog identiteta
 • sken predložaka do 45x30 cm
 • CTP osvjetljavanje ploča do max. dimenzije 750x650 mm
 • digitalni ispis A3+ formata
 • offset tisak do B2 formata
 • štancanje do B2 formata
 • dorada i uvez otisnutog materijala

Upute za pripremu tiska

Adobe acrobat distiller

Kako bi mogli izraditi ispravan PDF dokument za tisak potrebno je koristiti aplikaciju Adobe Acrobat Distiller za konverziju PS (Post Script) datoteke u PDF format.

Dimenzije stranica:

Ispravno podesiti format stranica, sve stranice za jedan projekt moraju biti istih dimenzija bez obzira da li neke imaju ili nemaju napust. Format stranice potrebno je odrediti reznim linijama. Slog treba biti centriran u odnosu na ispisnu dimenziju stranice.

Fontovi:

Neki fontovi ne mogu biti ispravno uključeni unutar PDF-a, pa iz tog razloga preporućamo da se svi fontovi konvertiraju u krivulje. Ako iz nekog razloga niste u mogućnosti konvertirati fontove u krivulje obavezno unutar Adobe Distiller-a uključite opciju "embed all fonts".

CMYK color mod:

Koristiti isključivo CMYK color mod. Za crni tekst koristiti isključivo crnu boju. 100% crna boja neka bude napravljena kao overprint.

Napust:

Provjerite da li su svi elementi koji idu u napust ispravno napušteni najmanje 3 mm, te da nema kritičnih elemenata prijeloma (tekst) najmanje 5 mm od ruba reza.

Rezolucija:

Provjerite da li sve bitmapirane grafike imaju potrebnu rezoluciju za tisak (200-300 dpi) i da su dovoljno kvalitetne za Vaše potrebe.

Pozicioniranje stranicepozicioniranje-stranice

 1. Gotovi format stranice
 2. Sigurna zona teksta minimalno 5 mm od linije reza
 3. Napust 3 mm (bleed)
 4. Izlazni format - gotovi format stranice + 6 mm (opcija)

Stranice se šalju pojedinačno centrirane na izlazni format Može ih biti i više u jednom dokumentu, ali samo s oznakama reza, sve ostale oznake su suvišne. Napusti se definiraju za sve četiri strane bez obzira na poziciju stranice (lijeva, desna), te vrstu uveza. 

Informacije

Sjedište:

Pletenci 1, 51000 Rijeka

Proizvodnja:

Mavri bb, 51216 Viškovo

T. 051 682 147
M. 098 326 343

E. tiskara-helvetica@ri.t-com.hr

 

Upit za ponudu

Za sve informacije u svezi tiska ili izrade ponude, možete nas kontaktirati putem telefona ili našeg web obrasca

WEB OBRAZAC

NOVO U PONUDI

Štancani blokovi
150 listova, dim. 95x150 mm

stancani blok